Produkter & Tjänster

Fagerviks Allmek kan erbjuda följande produkter och tjänster

  • Service och montagetjänster inom sågverksindustrin
  • Ombyggnationer och uppgraderingar av gamla och befintliga maskiner i anläggningar
  • Besiktning av maskiner och anläggningar
  • Serviceavtal
  • Reservdelar: Huggar, såll, transportörer m.m. av kända märken inom sågindustrin
  • Slitdelar: Huggstål, motstål, pinnbultar, lager, reducerknivar m.m.
  • Huggar, alla typer av transportörer och såll, undervåningar och hela anläggningar
  • Förstudier, projektering, konstruktion, CE-märkning, riskanalys, dokumentation