Fagerviks Allmek
Fagerviks Allmek produkter och tjänster

Fagerviks Allmek

Fagerviks Allmek ägs och drivs av Bosse Öhman, en entreprenör med över 30 års erfarenhet inom sågverksindustrin. 1980 startade  Bosse sin verksamhet och då som inhyrd till större företag där han fick jobba med nyinstallationer, service och reparationer av maskiner och transportörer.
Copyright Fagerviks Allmek AB | Egnahemsvägen 12, 860 32 Fagervik | fagerviksallmek@telia.com | +46 70 6890851